Załoga

Bruno Aleksander Kieć

Prezes Fundacji Kombinat Kultury


Poeta, prozaik współzałożyciel członek Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów oraz Uniwersytetu Poezji w Zielonej Górze. Jego wiersze opublikowano w wielu polskich i za-granicznych antologiach, W latach 1991 – 1994 wraz z Jackiem Katarzyńskim KATO-SEM ze SKY PIASTOWSKIE współorganizował ARTE ZINE GALERY w Zielonej Górze, ogólnopolskie spotkania literatury trzeciego obiegu i sztuki alternatywnej. Przez lata tworzył różne projekty artystyczne, tworzył pozytywną atmosferę, oraz warunki techniczne dla działań artystycznych młodych ludzi - od 1996 roku na terenie klubu dla Lucienne, w którym to miejscu znalazły swoje miejsce stałych spotkań i wystaw:

- Galeria Twórców GALERA
- Galeria Fotografii WIDOK
- Formacja AD ASTRA
- Wystawy dyplomowe PAŃSTWOWEGO LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Na terenie Klubu odbywają się także:
- działania teatrów alternatywnych
- performersy
- spotkania różnych formacji artystycznych
- działania AMNESTY INTERNATIONAL
- FORMACJI EKOLOGICZNYCH i związanych z OCHRONĄ ZWIERZĄT

Przez lata pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji:
- 1991 –1994 Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Die Hülle
- 1996 –1999 koordynator programowy i organizacyjny, uczestnik POLSKO NIEMIEC-KIEGO STATKU LITERACKIEGO na terenie Zielonej Góry
- 1999 – 2003 członek Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Zielona Góra ( wraz z Miro-sławem Gancarzem, poetą i dziennikarzem radiowym Markiem Zgaińskim , aktorem i pro-zaikiem Arturem Belingiem, poetą Januszem Koniuszem i innymi )
- od stycznia 2006 Prezes Fundacji Na Rzecz Rozwoju Kultury
- Członek Zarządu Lubuskiej Reginalnej Organizacji Turystycznej

KOMBINAT KULTURY tworzy wiele miejsc animacji i wspierania młodych formacji artystycznych:
- Od 1996 Klub Muzyczno Artystyczny 4 RÓŻE DLA LUCIENNE
- 2003 - 2008 Klub Muzyczny LOCH ŻAKÓW w piwnicach sulechowskiego ratusza skierowanego w swoich działaniach w stronę środowiska studenckiego w Sulechowie
- 2003 - 2007 Klub Studencki Zatem Reanimator - Kampus Uniwersytecki UZ w Zielo-nej Górze

Nagrody i odznaczenia:

- 1995 Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Zielona Góra dla Stowarzyszenia Die Hülle
- 2004 odznaczony przez Ministra Kultury odznaką ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KULTURY
- czerwcu 2006 r. odznaczony medalem Lubuski Animator Kultury
- wrzesień 2009 - Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Zielona Góra
- październik 2014 odznaczony "Za zasługi dla turystki" przez Ministra Sportu i Turystki

Mateusz Jarża

Promocja KK oraz współpraca z Partnerami UK i EU


Mateusz Jarża - ur. 1979, absolwent edukacji artystycznej Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także studium informatycznego; w latach 2003 - 2005 prezes Galerii Twórców Galera. Twórca portalu FOTOPARK współpracownik magazynu MIASTER. Zajmuje się grafiką komputerową, fotografią, malarstwem, video... Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Od kilku lat w Szkocji, w Edynburgu prowadzi Polish Art Scotland ltd. stowarzyszenie którego głównymi celami działalności jest promocja polskiej kultury, sztuki oraz polskich artystów (przede wszystkim mieszkających w Szkocji), PAS promuje także polskich artystów mieszkających w Polsce, z którymi nawiązuje kontakty ułatwiając prezentację ich sztuki na tutejszym rynku. Realizacji powyższych celów sprzyjają stałe kontakty stowarzyszenia z prasą szkocką i polską, która relacjonuje licznie zainicjowane przez PAS wydarzenia kulturalne. Wybrane Wystawy Artystyczne i publikacje:

VI 2013 // publikacja w ZEN MAGAZINE: http://zenmagazineafrica.com/
V 2013 // publikacja w czasopiśmie MAGCLOUD: http://www.magcloud.com/browse/issue/565370?__r=272357&s=w
IV 2013 // publikacja w czasopiśmie KALTBLUT: http://www.kaltblut-magazine.com/mateusz-jarza/
VII 2009 // "Historia jednego tańca" - galeria ArtSpace2Let, Edynburg
VI 2009 // "Sky Blue" Muzeum, Zielona Góra, Polska
II 2009 // “Digital Camera Photographer of the Year 2008” – Mall Galleries, London
VIII 2008 // "Historia jednego tańca" - Playfair Library, Edynburg
VIII 2008 // "Razem" - Richard Demarco Roxy Art House, Edynburg, Szkocja

2008 // ''Sztuka sięgnęła bruku'' wystawa w ramach ''Galeria EUROPA EUROPA'' Zielona Góra Polska
X XII 2007 // “The Place” photographs, participation, Polish Cultural Society Building, Glasgow, Scotland
XI 2007 “Inspirations”, photographs, participation, Secrete Arcade club, Edinburgh, Scotland
XI 2007 // “Inspirations”, photographs, participation, Traverse Theatre, Edinburgh, Scotland
VIII 2007 // "Nie wam mówić o komunizmie" - Richard Demarco Roxy Art House, Edynburg, Szkocja
IV 2006 // "Ssssay Kitsch", fotografie. Indywidualna wystawa "4 Róże dla Lucienne Club", Zielona Góra, Polska
IV 2004 // "Ona" - fotografie. Indywidualna wystawa "4 róże dla Lucienne Art Club", Zielona Góra, Polska
III 2004 // "100-na Wystawa Sztuki. Galerii "GALERY" Kolejarz Club "Zielona Góra, Polska
V 2004 // "Ona" fotografie, uczestnictwo. "Guben Galeria" Guben, Niemcy
IV 2003 // "Chameleon", obrazy olejne. Wystawa indywidualna w "Klubie Kolejarza" Zielona Góra, Polska
2002 // "Mad Dogs", obrazy olejne, uczestnictwo. "Sztuka. Galeria GALERY ". Zielona Góra, Polska
2002 // "SMS", obrazy olejne, uczestnictwo. Wystawa Sztuki Młodych ", Gorzów Wlkp, Polska

Artur Beling

Członek Zarządu Kombinatu Kultury


Aktor, magister sztuki; absolwent PWST Wrocław. Trener specjalista w zakresie komunikacji, reżyser wielu autorskich spektakli teatralnych i estradowych. Twórca i dyrektor TEATRU TRÓJKĄT

Przez kilkanaście lat pracował jako:
- aktor i dziennikarz radiowy, także warsztatowa praca z ludźmi w zakresie teatru, psychodramy.
- kontraktowy wykładowca (media,film i teatr, oraz podstawy dziennikarstwa) na UZ w Zielonej Górze.
- współpracował z Radiową Szkołą Dziennikarstwa pr. I w Warszawie.
- na scenie państwowego teatru, dramaturg, - kilkanaście lat pracy.
W przeszłości związany także z Regionalnym Centrum Animacji Kultury i ODN. Ma na koncie tysiące godzin przeprowadzonych warsztatów zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wydane książki:
- styczeń 2009 Novae Res, Gdynia - "Jak zostać Dobrym Magiem, a nie Złym Czarownikiem" Szukaj w księgarniach :-))
- grudzień 2010 Harmonia Universalis, Gdańsk - "Sztuka wystąpień publicznych"
- podręczniki "Teatr dla wszystkich - podstawy techniki scenicznej" i "Pantomima - podstawy" - podręcznik z DVD.

Obecnie freelancer - trener w zakresie komunikacji, rozwoju osobistego, ekspert w zakresie wystąpień publicznych, doradca w kampaniach wyborczych (autoprezentacja), także ekspercki poziom i autorski program szkolenia ekspresji głosu, czasem jeszcze pracuję jako aktor.

Elżbieta Sidorowicz

Projekty szkoleniowe


Autor i koordynator projektów szkoleniowych realizowanych w ramach EFS m.in. w Sulechowie, Gubinie, Nowej Soli, Krośnie i innych miastach województwa Lubuskiego. Prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu praca z emocjami a samoakceptacja. W 1989-2005 detektyw policji ,specjalista do spraw przemocy w rodzinie , jej pasją jest rozwój osobisty i wspieranie ludzi w odnajdywaniu poczucia własnej wartości i drogi do siebie. W chwili obecnej studiuje Psychologię na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Dariusz Nowosad

Tłumaczenia, kontakty międzynarodowe


Nauczyciel akademicki języka angielskiego z 20-letnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym, w szkoleniu nauczycieli języka angielskiego, w nauczaniu języka specjalistycznego, a także z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy pozaakademickiej z słuchaczami w wieku od 8 do 99 roku życia na kursach prywatnych oraz obozach letnich w Wielkiej Brytanii.

Ukończone studia :

Historia, Filologia Angielska I stopnia UZ, Filologia Angielska II stopnia Uniwersytet Gdański Doświadczenie zawodowe Zatrudniony na czas nieokreślony na Uniwersytecie Zielonogórskim od 1991 roku oraz w wielu innych instytucjach kształcących językowo na podstawie umów okresowych.

Oskar Bogucki

Opieka informatyczna stron www Kombinatu


Grafik, webmaster. Odpowiedzialny za szatę graficzną strony i jej poprawne funkcjonowanie.

Grzegorz Chodacki

Członek Zarządu FKK, informatyk, promocja