Sprawozdania FUNDACJI KOMBINAT KULTURY

Nasza działalność jest działalnością w pełni jawną w związku z tym umożliwiamy wszystkim osobom wgląd w nasze sprawozdania.

2018 Sprawozdanie merytoryczne FKK 

2017 Sprawozdanie merytoryczne  FKK