Fundacja Kombinat Kultury na Kongresie Turystyki Polskiej.

Sejmowa komisja Kultury, Turystyki i Sportu z wizytą w Drzonkowie
9 października 2016
Forum POT – ROT – LOT
18 listopada 2016
Show all

Fundacja Kombinat Kultury na Kongresie Turystyki Polskiej.

W dniach 12-14 października 2016 w Świdnicy odbył się Kongres Turystyki Polskiej. W ramach spotkań odbyło się ponad 20 sesji tematycznych. Czy tak długo oczekiwany Kongres spełnił pokładane w nim nadzieje?

W spotkaniach i p20161014_113815anelach dyskusyjnych uczestniczyło ponad 800 osób – w tym Prezes Kombinatu Kultury Bruno Aleksander Kieć jako przedstawiciel Stowarzyszenia  LOTUR którego Fundacja jest członkiem.

Dlaczego udział Fundacji na takim spotkaniu? Co ma wspólnego kultura z turystyką? Odpowiedzią na te pytania może być informacja, że oferta turystyczna wielu miast jest nawet w 90% ofertą kulturalną.

Debata dotycząca wyzwań stojącymi przed ludźmi zarządzającymi i tworzącymi ruch turystyczny rozpoczęła się z mało optymistyczną diagnozą. Duże rozproszenie przedsiębiorców turystycznych i brak poczucia integracji, skomplikowane i niestabilne przepisy prawa, słaby ekonomicznie i zatomizowany samorząd gospodarczy w turystyce, słabe marki turystyczne, niski poziom komercjalizacji produktów turystycznych to najważniejsze bariery rozwoju polskiej turystyki.

Poszczególne debaty dotyczyły tematów:

  • przepisy prawne i finansowe

  • standaryzacja usług turystycznych, szczególnie usług noclegowych

  • samorząd turystycznym w Polsce

  • zarządzania promocją turystyczną

Szczególnie ta ostatnia skupiła bardzo duże zainteresowanie uczestników kongresu. Próbowano precyzyjnie zdiagnozować system funkcjonowania POT-ROT-LOT, statur organizacji i ich relacje z jednostkami samorządowymi. Próbowano podsumować 15 lat ich istnienia:

„ Wiemy jaka jest forma organizacyjno-prawna ROT-ów czy LOT-ów, w jaki sposób są finansowane, czego konsekwencją jest uzależnienie promocji od samorządu terytorialnego. Niestety deprecjacja roli branżowych organizacji pozarządowych i przedsiębiorców w zarządzaniu promocją doprowadziła do niskiego poziomu komercjalizacji produktów turystycznych. I to należy zmienić. Kongres nie kwestionuje kluczowej  roli ROT-ów w zarządzaniu promocją i informacją turystyczną w regionach, jak i prowadzeniu badań rynku turystycznego, ale kreowanie produktów turystycznych i ich komercjalizacja powinny być  kompetencją LOT-ów i innych branżowych organizacji pozarządowych, których statutowymi zadaniami są promocja i komercjalizacja produktów turystycznych. Należy określić zasady współpracy pomiędzy tymi organizacjami, jak i podział kompetencji, aby uniknąć dublowania zadań i wypracować spójne  kierunki działania. Potrzebne są systemowe decyzje nt. kluczowych obszarów rozwoju turystyki w Polsce. Potrzebny jest dostęp do wiedzy o charakterystyce behawioralnej turystów jak i wyników „big data analytics”

Zwrócono także uwagę na urzędnicze ograniczenia z jakimi boryka się turystyka:

„ Turystyka to jeden z istotnych sektorów polskiej gospodarki o interdyscyplinarnym charakterze funkcjonowania. Niestety obecnie obserwujemy ograniczanie turystyki do resortu sportu i turystyki, co jest błędnym postępowaniem, bo turystyka ma wpływ na politykę społeczną, edukacyjną, kulturalną  infrastrukturalną, transportową, rolniczą czy zdrowotną naszego kraju. Jeśli chcemy dążyć do zrównoważonego  rozwoju społeczno-gospodarczego, nie możemy zawężać postrzegania turystyki. Problem aktywności turystycznej młodzieży  jest ważnym wyzwaniem nie tylko dla środowiska turystycznego, ale przede wszystkim dla administracji rządzącej. Kongres apeluje o podjęcie szerokiej międzyresortowej debaty o turystyce, aby nie stała się ona domeną wyłącznie wirtualnego świata.”

Czy tak długo oczekiwany Kongres spełnił pokładane w nim nadzieje?

I Tak i nie. Na pewno pozytywem Kongresu jest to, że się odbył, ponad 800 osób mogło dyskutować na temat problemów i bolączek związanych z funkcjonowaniem i rozwojem turystyki polskiej. Pozytywem jest zauważenie, że:

„ Charakteryzujący się dużą pracochłonnością sektor turystyczny jest w stanie zaoferować dużą liczbę atrakcyjnych miejsc pracy przede wszystkim dla rozpoczynających karierę zawodową młodych osób, często nieposiadających jeszcze formalnych kwalifikacji. Bezrobocie w tej grupie zawodowej jest z natury wyższe od przeciętnej dla całej gospodarki, a branża turystyczna umożliwia im wejście na rynek pracy i zdobycie cennego doświadczenia. Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy jest naturalnie tylko jednym z powodów, dla których samorządy terytorialne są zainteresowane rozwojem turystyki.”

Tylko, że w kontekście końcówki tej wypowiedzi dodałbym, że powinne być zainteresowane, gdyż bardzo często nie są. W trakcie debat dyskutowaliśmy właśnie między innymi nad problemami współpracy z samorządami, częstym braku zrozumienia, że środki przeznaczane na turystykę nie są dotacją tylko inwestycją w rozwój regionu. Turystyka jest inwestycją w nowe miejsca pracy, inwestycją która w efekcie przyniesie zwiększoną liczbę turystów, stworzy wiele nowych firm, zmniejszy bezrobocie oraz przyniesie dodatkowe wpływy do budżetu miast i gmin. W wielu ośrodkach te wpływy sięgają nawet 8 % PKB.

Czy tak długo oczekiwany Kongres spełnił pokładane w nim nadzieje? I Tak i nie. Ważne, że trakcie obrad można było wyczuć nadzieję na zmiany bez których polska turystyka będzie tylko marginesem turystyki europejskiej.

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *