Spotkanie z nowym Prezesem POT

Wakacje w Zielonej Górze
28 marca 2017
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już rusza
13 stycznia 2018
Show all

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

10 kwietnia 2017r. w Warszawie w siedzibie Polskiej Organizacji Turystyczne odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnych Organizacji Turystycznych z nowym Prezesem POT Markiem Olszewskim oraz kierownictwem POT. Regionalną organizację Turystyczną LOTUR a zarazem Fundację Kombinat Kultury reprezentował Prezes Fundacji Bruno Aleksander Kieć. Przedmiotem konferencji były kwestie współpracy przy realizacji działań promujących Polskę i polską ofertę turystyczną w kraju i za granicą. Spotkanie to było pierwszym, w którym, po objęciu funkcji Prezes POT wziął udział. Witając obecnych nowy Prezes podkreślił, że powinno ono przyczynić się do pogłębienia współpracy pomiędzy Polską Organizacją Turystyczną i regionalnymi organizacjami turystycznymi.

– Zmiany zachodzące współcześnie w gospodarce turystycznej naszego kraju, zaczęły wyprzedzać w codziennej praktyce, formalnie ustaloną strukturę regulującą zasady jej funkcjonowania. – powiedział M. Olszewski rozpoczynając konferencję – Za wymowny przykład może służyć między innymi inwestycja, jakiej dokonał przedsiębiorca sektora hotelowego płacąc, jedynie za działkę pod budowę nowego obiektu, wyższą kwotę, aniżeli wynosi roczny budżet POT przeznaczony na promocję całej polskiej turystyki. Ten i inne przykłady świadczą o rosnącej dynamice i potencjale gospodarki turystycznej, która powinna zostać doceniona przez instytucje rządowe planujące rozwój ekonomiczny kraju. Istnieje wystarczająco wiele argumentów, które – jak stwierdził Prezes – powinny bez trudu przekonać gremia decydujące o przyszłości narodowej gospodarki, że turystyka jest przede wszystkim biznesem i dziedziną gospodarczą wymagającą poważnego podejścia.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wspólnym celem POT i regionalnych organizacji turystycznych będzie przekonywanie ośrodków, w których zapadają decyzję nadające kształt planom gospodarczym, o słuszności stwarzania warunków rozwoju turystyki. Przynosi ona bezpośredni dochód budżetowi państwa, tworzy nowe miejsca pracy w regionach, daje silny bodziec koniunkturalny innym działom gospodarki narodowej. W metodologii podejścia do klasyfikowania dziedzin posiadających udział w krajowym PKB, turystyka wciąż bywa niedoszacowana, którego przykładem jest wspomniana wcześniej, pięćdziesięcio milionowa inwestycja w teren pod budowę nowego hotelu na polskim wybrzeżu. Nie zostanie ona zaliczona do inwestycji w turystykę, choć nią w stu procentach jest.

W trakcie dyskusji jak się wywiązała w trakcie spotkania, z ust prezesa M. Olszewskiego, padła deklaracja uczynienia z POT lidera koordynującego wspólne działania w obszarze promocji narodowej turystyki w kraju i za granicą. Stwierdził On także iż ROT-y jako organizacje turystyczne stanęły na wysokości zadania i efektywnie wywiązują się z postawionych im zadań. Jednakże – powiedział – należy wprowadzić także zmiany systemowe nadające strukturze POT – ROT przejrzystość oraz dokładnie określić obszary ich kompetencji.

Na zakończenie Dorota Lachowska Prezes Forum Rot na ręce M. Olszewskiego przekazała dokument założenia kierunkowe i zasady współpracy POT – ROT – LOT opracowany przez członków Forum. W krótkiej rozmowie po spotkaniu, M. Olszewski wyraził chęć przyjazdu na III Lubuski Sejmik Turystyczny który odbędzie się w czerwcu w Zielonej Górze.

Kim jest nowy Prezes POT? Marek Olszewski jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma na koncie liczne szkolenia, kursy, sesje strategiczne z zakresu zarządzania uzdrowiskami i hotelami. To także menedżer z 30-letnim doświadczeniem w branży hotelarsko-turystycznej. Karierę zawodową budował zarządzając licznymi podmiotami sektora turystyki uzdrowiskowo-wypoczynkowej. Dotychczas pełnił funkcję dyrektora w kompleksie SANDRA SPA z siedzibą w Pogorzelicy. Wcześniej był m.in. dyrektorem Centrum Medyczno-Uzdrowiskowego Etna w Kołobrzegu oraz prezesem Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. W przeszłości szef uzdrowiska w Świeradowie Zdroju oraz dyrektor Przedsiębiorstwa Państwowego – „Uzdrowisko Kamień Pomorski”. Doświadczenie związane z rynkiem usług turystycznych zdobył także prowadząc przez wiele lat własną działalność gospodarczą w obszarze turystyki przyjazdowej do polskich uzdrowisk z rynku niemieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *