Miasto Zielona Góra ogłosiło konkurs dla kultury…

WOŚP Zielona Góra – padł rekord
17 stycznia 2017
3 marca ” European Tour CADILLAC” – jedyny koncert w Zielonej Górze!!!!!!
20 lutego 2017
Show all

widownia Róże Jazz Festiwal

Miasto Zielona Góra ogłosiło nowy konkurs dotyczący wsparcia kultury miejskiej w 2017 roku. Mając za sobą wieloletnie doświadczenia zastanawialiśmy się czy warto złożyć wniosek? Dlaczego? Z prozaicznego powodu – od kilku lat wszystkie nasze składane wnioski trafiały w próżnię. Za każdym razem – w formie odmowy – otrzymywaliśmy informację, że środków finansowych po prostu zabrakło.

Jak już powiedziałem, postanowiliśmy złożyć Projekt. Zastanawialiśmy się tylko: zgłaszać jeden czy więcej Projektów. Po naradzie zdecydowaliśmy: składamy jeden pod  wspólną nazwą „Miejska Strefa Art ZONART 2017”, w skład którego wchodzą XIV Róże Jazz Festiwal i XIV odsłona Sztuki Kultury (dawniej nosiła nazwę OKNA WYOBRAŹNI).

Sztuka Kultury (dawniej Okna Wyobraźni) Piknik “Pod dachami Paryża”

Chcieliśmy jeszcze reaktywować Strefę Przyjazną Dzieciom w której przez dwa lat uczestniczyło, a raczej bawiło się i poznawało kulturę różnych narodów kilka tysięcy małych mieszkańców Winnego Grodu. Jednakże – po długiej dyspucie – stwierdziliśmy, że prowadzimy rozmowy z potencjalnymi Mecenasami, i o ile dołączą następni a miasto nas wesprze oczekiwaną przez nas kwotą to, OBIECUJEMY, że w 2017 roku III edycja SPD zaprosi do wspólnej zabawy naszych Milusińskich

Spokojnie wczytaliśmy się w 12 punktów pt. RODZAJE I FORMY ZADANIA. Z pośród nich wybraliśmy poniższych 8 w które to punkty program naszego Projektu wpisuje się idealnie

1) imprez i przedsięwzięć filmowych, teatralnych, muzycznych, kabaretowych, literackich, plastycznych i tanecznych, organizowanych w formie cyklicznych festiwali, przeglądów, konkursów oraz pojedynczych wydarzeń kulturalnych;

2) propagowania kultur mniejszości narodowych i etnicznych;

3) inicjatyw mających na celu wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego i twórczości ludowej;

ZONART (dawniej Okna Wyobraźni – Celtyckie przesilenie Letnie)

4) inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców;

5) inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych – mieszkańców Zielonej Góry;

6) promocji Miasta poprzez udział miejscowych artystów i zespołów w przeglądach, konkursach, festiwalach itp., o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym;

7) organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, z uwzględnieniem osób starszych;

8) prowadzenie działań o charakterze artystycznym i społecznym, mających na celu rewitalizację i

i poprawę jakości przestrzeni publicznej na terenie Miasta.

do powyższych wytycznych dopisałbym jednak jeszcze dwa punkty o którym zapomnieli urzędnicy a które jako jedni z nielicznych Projektem realizujemy:

Róże Jazz Festiwal -Koncert Bobo Stensona

9) organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

10) organizację niebiletowanych imprez i przedsięwzięć kulturalnych, z uwzględnieniem osób których często nie stać na odpłatny udział w ewentach artystycznych;

Pełni optymizmu usiedliśmy napisaliśmy Projekt. W ramach tzw. Oferty Kombinat Kultury zobowiązuje się do organizacji 18 koncertów, spotkań kabaretowych i innych działań artystycznych od 30.06 do 28.08 2017 roku. Kontynuujemy to, co od wielu lat realizujemy jako Fundacja w Zielonogórskiej

Strefa Przyjazna Dzieciom

Przestrzeni Miejskiej. Działania i Festiwal które mieszkańcy Zielonej Góry przez wiele lat nagradzali nagrodami w różnych rankingach i konkursach, a za co jakieś 3 lata temu otrzymałem odznaczenie Ministra Turystyki ZASŁUŻONY DLA POLSKIEJ TURYSTYKI. Ktoś zada pytanie co ma kultura do turystyki? Już odpowiadam. W niektórych miastach kultura tworzy nawet ponad 90% oferty turystycznej danego miasta. Ja zaś odznaczenie otrzymałem za „przetwarzanie projektów kulturalnych w projekty i ofertę turystyczną” To brzmiało w ten sposób lub podobnie, ważny jest sens.

Napisaliśmy i złożyliśmy. Co będzie dalej to tylko Stwórca i urzędnik wiedzą. Pewnie od kogoś padnie pytanie czy otrzymamy dotację? Tego nie wiem. Może tak, może nie, a może otrzymamy symboliczną kwotę z informacją „…że Wy i tak z tą dotacją coś zrobicie…”. Czy zrobimy? Na to pytanie dzisiaj nie odpowiem. Jednakże wiem, że w przypadku braku udziału Miasta w ZONART 2017 miejsce na scenę pod Rauszem będzie świeciło pustką. Pytanie czy kogoś to obejdzie…

 

Bruno Aleksander Kieć

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *